Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 6 - The Fuckboy

August 15, 2019 Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Vee T-Lo Season 1 Episode 6
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 6 - The Fuckboy
Show Notes

Nan sizyèm epizòd Ti Chèz Ba The Podcast la medam yo abòde sijè Fòkbòy.

Kisa yon fòkbòy ye?

Ki sa ki vle di yon gason se yon fòkbòy?

Yo te chita avèk T-Lo, yon gason ki di li te yon fòkbòy kwake nan moman an li kite vi sa a.
Msyeu te reponn tout kesyon medam yo ak anpil kran e li mete anpil bagay klè pou tout moun rive konprann ekspresyon fòkbòy la!

Epizòd sa pa pou timoun