Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 7 - Big Girls

August 30, 2019 Jinou Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Season 1 Episode 7
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 7 - Big Girls
Show Notes

Nan epizòd sa a medam yo pale sou gwo fanm.

Yo pale de pèsepsyon moun genyen sou fanm poutèt gwosè yo e kijan sa afekte yo nan lavi yo toulèjou.

Yo resevwa Jinou, ki vinn pataje eksperyans pa l kòm yon gwo fanm ki pa t grandi nan peyi Dayiti men ki vinn abite la nan gramoun li.

Ansanm yo te adrese kèk mit ki genyen sou gwo fi e eseye ofri pwennvi pa yo sou yo.