Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 9 - Cyberbullying

October 15, 2019 Paska Miss Soy Bamby Raquel Nanourz Season 1 Episode 9
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 9 - Cyberbullying
Show Notes

Nan epizòd Ti Chèz Ba The Podcast sa a, medam yo te adrese sijè asèlman sou entènèt.

Nan tan n ap viv yo, rezo sosyo nan sant aktivite jèn yo. Koze asèlman sou entènèt afekte anpil nan nou an Ayiti, yon peyi kote pa gen okenn paramèt legal pou pwoteje moun kont zak sa yo.

Abèy yo te chita ak Paska, yon atis ayisyen ki fè plizyè eksperyans an rapò ak asèlman. Ansanm yo te eksplore sijè a e pataje opinyon yo sou reyalite sa a nan peyi dayiti.