Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 11 - Religion

December 02, 2019 Stanley Georges Miss Soy Bamby Raquel Nanourz Season 1 Episode 11
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 11 - Religion
Show Notes

Nan dènye epizòd pou sezon an, se sou sijè relijyon konvèsasyon an te chita, Abèy yo te envite Stanley Georges pou fon ti koze sou eksperyans pa li ak lafwa.

Li te temwanye de kijan li viv relijyon li an Ayiti, kijan li te tounen do l bay pase l pou l te rejwenn tèt li kòm kretyen.

Medam yo te poze li anpil kestyon sou pratik ak tradisyon relijyon, sou kisa Bondye reprezante nan lavi li epi sou kijan lòt moun ki pa gen kwayans sa yo ka konprann relijyon.