Ti Chèz Ba The Podcast

Bonus Episode - Q & A

December 10, 2019 Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Season 1 Episode 12
Ti Chèz Ba The Podcast
Bonus Episode - Q & A
Show Notes

Pou klotire premye sezon an, Abèy yo te chwazi fè yon epizòd espesyal pou reponn a kesyon yo konn resevwa sou rezo sosyo yo. 

Yo te pwofite tou pou fè yon ti pale sou eksperyans yo ak pòdkas la, sou ki santiman yo genyen nan fen premye sezon an epi ki atant yo ta genyen pou yon nouvo sezon.

Epizòd sa dedye espesyalman a tout oditè yo ki pataje ti moman konvèsasyon ak Abèy yo chak kenz jou. Li dedye tou a tout envite yo ki te pataje lide ak eksperyans yo sou sijè  nou chwazi. 

Yon gwo kout chapo bay Coky ki fè editaj ak montaj epi bay Cedric ki anrejistre epizòd yo.

Mèsi sitou pou tout fidbak nou pataje, mesi pou tout mo ak mesaj yo. Rete branche lane pwochèn pou yon lot sezon Ti Chèz Ba The Podcast