Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 Episode 3 - Transgenderism

February 26, 2020 Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Season 2 Episode 3
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 Episode 3 - Transgenderism
Show Notes

Abèy yo te chita ak Semi ki se yon transjan k ap viv an Ayiti.
Semi te rakonte eksperyans lavi li, kijan li adrese idantite jan li pa rapò ak oryantasyon seksyèl li epi tou kijan sa te ye pou li yon jèn fi nan tèt ki fèt yon ti gason nan kò l sitou an pwovens.
Ansanm yo te de defini tèm transjan e te pwofite adrese obstak moun transjan afwonte chak jou an Ayiti.
Se premye epizòd ki te anrejistre ak videyo tou sa vle di ou ka toujou al gade vèsyon videyo a sou chanèl Youtube Ti Chèz Ba The Podcast!