Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 Episode 6 - Abstinence & Faith

April 20, 2020 Ann-Sophie, Jean Luc, Miss Soy Bamby Rocky Nanourz Season 2 Episode 6
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 Episode 6 - Abstinence & Faith
Show Notes

Nan nouvo epizòd odyo-vizyèl Ti Chèz Ba The Podcast la, Abèy yo te chita ak koup Ann-Sophie ak Jean Luc ki te rakonte nou eksperyans yo ak abstinans anvan maryaj an rapò a lafwa yo.
Koup la te eksplike nou motivasyon yo dèye desizyon abstinans anvan maryaj yo te fè apre yo te deja aktif nan sèks, yo te pataje difikilte ak avantaj yo te rankontre pandan ak apre etap sa nan la vi yo.