Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 Episode 7 - Rape

May 01, 2020 Miss Soy Bamby Rocky Marly Françoise Season 2 Episode 7
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 Episode 7 - Rape
Show Notes

Nan yon nouvo epizòd Ti Chèz Ba The Podcast, abèy yo chita pale sou koze vyòl. Yo adrese koze a epi pwofite pale sou definisyon zak sila nan peyi isit ak lòtbodlo.
Nan epizòd sa nou resevwa de envite:
Marly ki se yon viktim vyòl ki te chwazi pataje eksperyans li ak nou. Ak anpil kouraj li echanje pawòl ak nou sou ki jan li te viv dram sa e ki jan li kontinye viv vi li an apre.
Nou resevwa tou Mèt Françoise B. Bonhomme, yon avoka ayisyen. Li pataje konesans li sou aspè legal kestyon vyol la epi eksperyans li nan entèraksyon li ak viktim agresyon seksyèl e latriye. 
Sijè sa te leve anpil emosyon epi li grafik anpil kidonk epizòd sa a pa rekomande a timoun piti.