Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 Episode 8 - Eksperyans pa nou

September 22, 2020 Miss Soy Bamby Rocky Season 2 Episode 8
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 Episode 8 - Eksperyans pa nou
Show Notes

Apre yon ti tan Abèy yo tounen !

Yo te oblije pran yon poz nan koze anrejistreman pòdkas la poutèt pandemi coronavirus ki te fè ravaj nan monn antye a! Yo tounen ak yon epizòd trè pèsonèl!

Yo te pwofite ba nou ti òpdet sou kijan yo te oblije adapte yo a nouvo reyalite monn nan epi sou kisa sa te chanje nan lavi chak jou yo! 

Pi plis toujou, Abèy yo te fè yon rale mennen vini sou eksperyans pa yo ak koze lanmou! Branche pou pataje moman entim sa !