Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 Episode 9 - Covid-19

October 15, 2020 Miss Soy Bamby Rocky Dr Joelle Philogene Season 2 Episode 9
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 Episode 9 - Covid-19
Show Notes

Pandemi coronavirus la ap frape anpil peyi depi mwa desanm ane pase. Menm pi gwo pisans mondyal yo pa epanye pa efè maladi sa pote. Nan nouvo epizòd sila, Abèy yo te chita ak yon Doktè Nemològ, Joëlle Philogène.  Yo te brase lide sou Covid-19 e ki jan sa te afekte peyi Dayiti ak antouraj yo.

Doktè a te rakonte ki jan pandemi a te afekte li nan travay li, ki jan li te adapte a nouvo viris sa a epi ki efè maladi a fè sou ni malad ni pèsonèl medikal la. Yon pèspektiv ki diferan e ki te pote anpil lòt aspè nan kestyon Coranavirus la!