Ti Chèz Ba The Podcast

S 02 E 10 - Sexual Harassment

November 04, 2020 Miss Soy Bamby Rocky Vee Stacy Season 2 Episode 10
Ti Chèz Ba The Podcast
S 02 E 10 - Sexual Harassment
Show Notes

Nan yon nouvo epizòd Ti Chèz Ba The Podcast, Abèy yo te pale sou koze asèlman nan kominote ayisyen an. Yo te fokis an patikilye sou asèlman nan milye travay apre yo te defini tèm nan epi elabore sou kad legal sijè a.

Yo te resevwa Stacy, yon jèn fanm ki te chwazi pataje eksperyans li kote li te sibi dè zak asèlman nan biwo kote li t ap travay. Stacy te eksplike ki jan sa te make l e ki jan li te arive simonte eksperyans sila.

Yon konvèsasyon entim ki depenn pratik ki komen nan sosyete nou a!